Teeman esittely

Vielä 50 vuotta sitten robotit esiintyivät lähinnä tieteiselokuvissa, mutta nykyään robotiikasta puhutaan kodeissa, työpaikoilla ja kouluissakin. Robotiikka on tullut osaksi ihmisten jokapäiväistä arkea.

Tässä luvussa tutustutaan siihen, miten robotiikka näkyy osana ihmisten arkea. Yhtenä harjoituksena perehdytään puettavan elektroniikan projekteihin. Miksi vaatteiden täytyisi vain suojata tai antaa lämpöä, kun ne voivat myös reagoida ympäristön muutoksiin ja esimerkiksi loistaa tai vilkkua?

Toisaalta luvussa pohditaan sitä, miten tieteiselokuvistakin tutut ihmismäisemmät robotit voivat käyttäytyä ja kulkea ihmisten seassa tulevaisuudessa. Mitä tällöin täytyy huomioida esimerkiksi ohjelmoinnissa?

CBS News: Robots Among