Projektisuunnitelma ja -päiväkirja

Tämä kurssimateriaali koostuu neljästä teemasta, ja jokaisen teeman alla on yksi harjoitus ja muutama projekti-idea. Ideana on tehdä 2-3 hengen kaikki harjoitukset ja näiden lisäksi toteuttaa yksi laajempi projekti. Yhden projektin tekeminen tarkoittaa kurssimateriaaleista löytyvään projekti-ideaan tutustumista ja sen jatkokehittelyä. Idean projektille saa halutessaan etsiä myös muualta kuin tästä kurssimateriaalista.

Ennen projektin aloittamista tulee tehdä projektisuunnitelma, ja tämä suunnitelma tulee myös esitellä opettajalle. Kurssin aikana tulee myös pitää projektipäiväkirjaa. Sekä projektisuunnitelman että -päiväkirjan voi toteuttaa esim. Google Docs -alustalla. Suunnitelman ja päiväkirjan rungon voi kopioida alta.

Suunnittelupohja

Tämä pohja on tarkoitettu kurssin Robotiikka tulevaisuudessa suorittajille. Kurssilla tehdään 1-3 hengen ryhmässä projekti lukiokurssin (kuusi viikkoa) aikana. Projektista tulee tehdä projektisuunnitelma ennen aloittamista, ja kurssin aikana pidetään projektipäiväkirjaa. Pohjan voi kopioida esim. Google Docsiin, jotta tiedot ovat helposti saatavilla opettajalla ja kaikille ryhmän jäsenille.

Alla on vielä kurssin rakenne tiivistettynä.

  • Viikot 1-2: Kurssimateriaaliin tutustumista. Harjoitusten tekemistä.
  • Viikolla 3: Oman projektin aloittaminen.
  • Viikko 4: Projektin tekemistä.
  • Viikko 5: Keskustellaan projektista opettajan kanssa. Käydään läpi, missä ovat suurimmat haasteet ja mitä seuraavan viikon aikana ehtii vielä tehdä.
  • Viikolla 6: Projektin viimeistely ja mahdollinen dokumentointi esimerkiksi koulun blogiin opettajan ohjeiden mukaan.

Projektisuunnitelman pohja

1. Projektin tekijät (1-3 hlö)

2. Projektin aihe. Onko aihe kurssimateriaalista vai onko se oma ideanne?

3. Mitä tarvikkeita tarvitsette projektin toteuttamiseen? Tarvitseeko teidän lainata tarvikkeita jostain muualta?

3. Mitkä ovat suurimmat haasteet tai epäselvyydet projektin toteuttamisen kannalta?

4. Minkälainen voisi olla valmis lopputulos, johon olisitte tyytyväisiä?

5. Plan B. Minkä helpomman version teette, jos projekti ei onnistu tai teillä tulee liian kiire sen kanssa? Mitä projektista on helppo jättää pois niin, että se kuitenkin toimii?

6. Aikataulu projektille. Hahmotelkaa ranskalaisilla viivoilla projektin päävaiheet. Muistakaa, että loppuun on hyvä jättää aikaa viimeistelyyn ja projektin dokumentointiin!

Projektipäiväkirjan pohja

Vastatkaa viikoilla 1-6 ainakin seuraaviin kysymyksiin.

Viikko X Mitä teitte tällä viikolla? Mitä yllätyksiä kohtasitte? Mitä opitte? Mitä tekisitte toisin seuraavalla kerralla? Mitkä ovat suurimpia haasteita etenemisessä?