Mitä kurssilla tehdään?

Tämä kurssi on suunnattu niille, joilla on hieman aiempaa kokemusta elektroniikasta ja ohjelmoinnista. Materiaaliin kannattaa tutustua, jos on kiinnostunut soveltamaan robotiikkaa osana arkea ja muuttuvaa yhteiskuntaa. Kurssilla oppii tekemisen kautta ymmärtämään sitä, miten monin eri tavoin ohjelmoitava elektroniikka voi vaikuttaa elämäämme nyt ja varsinkin tulevaisuudessa!

Hyvänä johdantona tähän kurssiin toimii kurssi Arduino-projekteja Maker kitillä. Ennen tätä kurssia sinun kannattaa sinun kannattaa vihkiytyä hieman Arduinon perusteisiin.

Tämä kurssimateriaali sisältää neljä teemaa, josta jokaisen alla on yksi Harjoitus ja kaksi Projektia. Harjoitukset sisältävät yksityiskohtaisempia ohjeita, kuin projektit, jotka ovat enemmänkin itsenäisen työskentelyn tukena toimivia ideapankkeja.

Tee ensin kaikki neljä harjoitusta ja pohdi samalla sitä, minkälainen projekti sinua eniten kiinnostaisi tehdä. Voit selata projekti-ohjeita harjoitusten tekemisen lomassa. Toteuta harjoitusten jälkeen jokin itseäsi kiinnostava projekti.

Harjoitusten koodit

Harjoituksissa linkatut koodit on koottu Githubiin osoitteeseen:

Kurssin aikataulu

Kurssi on suunniteltu lukiokurssin laajuiseksi ja sen voi suorittaa 2-3 hengen ryhmässä. Alla on jaoteltu kurssin etenemistä kuuden viikon jaksolle. Tarkempi deadline harjoituksille ja omalle projektille sovitaan erikseen kurssin opettajan kanssa. Myös projektin tarkemmat dokumentointiohjeet annetaan erikseen.

  • Viikot 1-2: Kurssimateriaaliin tutustumista. Harjoitusten tekemistä.
  • Viikolla 3: Oman projektin aloittaminen.
  • Viikko 4: Projektin tekemistä.
  • Viikko 5: Keskustellaan projektista opettajan kanssa. Käydään läpi, missä ovat suurimmat haasteet ja mitä seuraavan viikon aikana ehtii vielä tehdä.
  • Viikolla 6: Projektin viimeistely ja mahdollinen dokumentointi esimerkiksi koulun blogiin opettajan ohjeiden mukaan.