Luvun sisältö

Arduino-tekemisen perusteita on hauska opiskella, mutta kaikkein parasta on päästä soveltamaan opittuja taitoja omassa projektissa. Oman projektin ei tarvitse olla suuri ja kunnianhimoinen. Ideana on enemmänkin yhdistää opittuja taitoja omiin mielenkiinnon kohteisiin, olivat ne sitten teknologiassa, taiteessa tai vaikka urheilussa!

Tässä luvussa on ehdotuksia projektin aiheiksi ja ohjeita alkuun pääsemiseksi, mutta voit myös suunnitella ja toteuttaa täysin oman mielesi mukaisen Arduino-projektin. Myös tämän kurssin aikana tekemäsi harjoitukset ja varsinkin syventävät harjoitukset sekä haasteet toimivat todella hyvänä pohjana loppuprojektille!

Mehackit Maker kitin osat eivät riitä kaikkien mahdollisten projektitöiden toteuttamiseen. Ohjeet voivat kuitenkin toimia hyvänä pohjana ideoinnille - yhdistelemällä kiinnostavia osa-alueita eri projekteista pääsee jo pitkälle.

Luvussa esiteltyjen projekti-ideoiden ohjelmointiohjeet eivät ole niin yksityiskohtaisia kuin harjoituksissa. Älä kuitenkaan lannistu, vaan kysy rohkeasti apua kavereiltasi ja ohjaajalta.

Alla on kokoelma Mehackit-kursseilla ja -koulutuksissa toteutetuista Arduino-projekteista inspiraatioksi.

Mehackit: Arduino Project Examples