Kurssimateriaalista

Kurssi koostuu viidestä pääluvusta, joiden tärkeintä sisältöä ovat harjoitukset. Harjoituksia on tarkoitus tehdä pareittain tai pienissä ryhmissä omaan tahtiin.

Luvuista löytyy myös syventäviä harjoituksia ja haasteita. Syventävissä harjoituksissa perehdytään hieman haastavampiin teemoihin. Haasteet ovat harjoituksia, joissa pääset kokeilemaan hieman luovempaa projektimaista työksentelytapaa. Nämä harjoitukset valmistavat sinua kurssin lopussa tehtävää projektityötä varten!

Harjoituksissa on myös Tiesitkö että -laatikoita, joissa on lisätietoa siitä, mihin harjoituksissa opittavia asioita voi soveltaa käytännössä.

Tiesitkö että...
tällaisissa laatikoissa on lisätietoa siitä, kuinka ohjelmoitava elektroniikka ja muut kurssin asiat liittyvät oikeaan maailmaan. Esimerkiksi allaolevassa kuvassa näkyy Arduino-pohjainen kastelujärjestelmä.
arduino_kastelujarjestelma

Harjoituksissa on myös kohtia, jossa neuvotaan tekemään tai kokeilemaan jotain. Nämä ovat merkitty seuraavasti:

Tehtävä
Näin merkityt kohdat neuvovat yleensä kokeilemaan jotain harjoitukseen liittyvää. Useissa harjoituksissa on myös monivalintatehtävä. Vastaa alla olevaan monivalintaan. Huomaa, että vastattuasi monivalintaan saat selityksen vastaukseesi tehtävän alapuolelle. Vastattuasi monivalintaan jatka kurssimateriaalissa eteenpäin Arduino IDE:n asennukseen.
Mitä tulee tehdä, kun kohtaa kurssimateriaalissa Syventävä-tekstillä varustetun harjoituksen?