Mitä kurssilla tehdään?

Kurssin tarkoituksena on tutustua Arduinon avulla siihen, miten meitä ympäröivät erilaiset elektroniikkalaitteet toimivat. Samalla opitaan ohjelmointia, elektroniikkaa, prototypointia, muotoilua ja luovaa projektityöskentelyä. Meitä ympäröivä teknologia voi olla parhaimmillaan ongelmanratkaisun ja itseilmaisun väline!

tervetuloa_kurssille

Käytännössä kurssin harjoituksissa rakennettaan erilaisia robotteja Arduino-alustaa käyttäen. Harjoituksissa tarvitaan ainakin neljänlaisia taitoja.

  • Elektroniikka: Haluttujen komponenttien kytkeminen Arduinoon
  • 2. Ohjelmointi: Ohjelmointi ja ohjelman syöttäminen Arduinoon
  • 3. Muotoilu: Robotin muotoilu käytettävämmäksi ja näyttävämmäksi lopputulokseksi
  • 4. Tiimi- ja projektityö: Projektien suunnittelu ja siihen liittyvä työnjako

Voit ajatella elektroniikkaa, ohjelmointia ja muotoilua ihmisen ruumiin näkökulmasta. Elektroniset komponentit ovat siihen liitetyt jalat ja kädet, mutta vasta ohjelmointi eli aivot kertovat niille sen, miten niiden on käyttäydyttävä. Muotoilemalla taas teet koko paketista helposti lähestyttävän kokonaisuuden - ethän esimerkiksi halua, että kädet ja jalat liikkuvat irrallisina raajoina minne sattuu. Kaiken olisi pelattava yhteen ja vielä näytettäväkin ihmiseltä.

Kurssi huipentuu projektiin, jossa pääsette suunnittelemaan kaiken itse alusta alkaen. Tiimityö- ja projektinhallintataidot korostuvat varsinkin tässä vaiheessa. Projektiin on toki saatavilla paljon apua, joten ei hätää! Voitte kurssin aikana jo kuitenkin kerätä ideoita kurssin lopussa tehtävää projektia varten.