Vinkkejä opetukseen

Harjoitusten koodit

Löydät kurssin harjoitusten koodit Githubista osoitteesta:

Kurssin aloitus

Alla on linkki kalvoihin, joita voit halutessasi käyttää kurssin alussa. Kalvosarja on melko pitkä ja kattaa opetuksen kurssin alusta siihen pisteeseen, kun siirrytään luvun 2 ensimmäisiin Arduino-harjoituksiin. Kalvojen ohjaama opetus kestää noin 90 minuuttia.

Voit muokata kalvoja omanlaisiksesi kopioimalla ne omaan Google Slides -tiedostoon tai lataamalla kalvot PowerPoint-tiedostona tietokoneellesi (File > Download as > Microsoft PowerPoint) ja muokkaamalla niitä sieltä.

Kalvoissa 25-26 ohjeistetaan tekemään BotGyver-harjoitus, jota varten voit ennen ensimmäisiä tunteja tulostaa seuraavanlaisia papereita.

Kalvojen kommenttiosioissa (tekstipalkki, jota voi suurentaa kalvojen alla) on runsaasti kommentteja ja vinkkejä opetukseen.

Kurssin rakenne

Alla on kaavio kursisisällöistä. Kuudenteen lukuun eli kurssiprojektiin kannattaa siirtyä, kun kurssia on jäljellä vielä 4-6 oppituntia (3-4 tuntia). Toki projektiin voi siirtyä jo aiemminkin! Ideana on, että projekti ammentaa sisällöllisesti kaikista aiemmista luvuista. Ennen projektiin siirtymistä tulisi periaatteessa ehtiä tekemään kaikki perusharjoitukset, minkä lisäksi olisi hyvä tehdä yksi syventävä harjoitus tai haaste jokaisesta luvusta. Opiskelijoita voi välillä muistuttaa tästä, jotta he eivät jäisi viimeistelemään alkupään harjoituksia liian pitkäksi ajaksi.

Opiskelijoiden ohjaaminen kurssilla

Pääosa kurssista koostuu vapaasta etenemisestä kurssimateriaalissa parin kanssa. Vaikka eteneminen onkin vapaata, niin hyvä rutiini oppituntien aloittamiseen on Scrum-tapaaminen. Ideana on, että jokainen ryhmä vastaa tunnin alussa vuorollaan lyhyesti kolmeen kysymykseen:

  1. Mitä teitte viimeksi?
  2. Mitä teette seuraavaksi?
  3. Onko etenemisessä esteitä?

Scrum-rutiini auttaa opiskelijoita orientoitumaan oppitunnille, ja samalla pysyt ohjaajana hyvin kartalla eri parien etenemisestä.

Perinteinen opettajarooli korostuu eniten kurssin alussa. Tämän jälkeen kurssi etenee periaatteessa siten, että opiskelijat etenevät kurssilla omaan tahtiinsa ja kysyvät apua kohdatessaan ongelmia. Kun menet auttamaan “umpikujan” kohdanneita opiskelijoita, voit toiminnassasi hyödyntää esimerkiksi alla linkattua kaaviota

Täysin online-kurssista ei kuitenkaan ole kyse! Kurssilla on tarkoitus oppia tekemään luovia projektitöitä ja tämä vaatii usein yksilöllistä palautetta, ideointiapua ja rohkaisua - siis ohjaajaa! Kurssin harjoituksissa on tehtäviä, joissa opiskelijoiden pitää esimerkiksi kutsua ohjaaja paikalle ja selittää luomansa ohjelman toiminta tai esitellä harjoituksen pohjalta herännyt projekti-idea. Anna näissä tilanteissa rohkaisevaa palautetta opiskelijoille ja koita ruokkia heidän mielikuvitustaan. Muista, että kurssin tärkein tavoite on itsensä kannalta mielekkään projektityön suunnittelu ja toteuttaminen. Kun tähän päästään, täyttyvät todennäköisemmin myös ohjelmointiin, elektroniikkaan ja designiin liittyvät tavoitteet.

Alla on linkattu vielä kaksi kaaviota, jotka konkretisoivat kurssilla tapahtuvaa opetusta. Ensimmäisessä on kaksitoista ohjenuoraa opetukseen ja jälkimmäisessä on purettu Mehackitin ohjaajakoulutuksessa esiin nousseita hankalia opetustilanteita.