Kurssin tavoitteet

Mehackit haluaa vähentää teknologista eriarvoisuutta ja tarjota kaikille innostavia kokemuksia luovan teknologian käytöstä. Emme halua opettaa ohjelmointia ohjelmoinnin vuoksi vaan tehdä näkyväksi sen, miten ohjelmointi liittyy tavalla tai toisella kaikkiin maailman teknologisiin ilmiöihin.

Tällä kurssilla opitaan elektroniikkaa, ohjelmointia, robotiikkaa, muotoilua sekä projektityöskentelyä. Edellä olleen kaavion neljä sektoria voivat yhdistyä kokemukseksi siitä, että pystyi itse luomaan jotain teknologian avulla! Tällaisella voimauttavalla kokemuksella voi olla pitkälle kantavia seurauksia, ja tietynlaista kipinän syttymistä voikin pitää Mehackit-kurssin suppeammat tavoitteet yhdistävänä laajempana oppimistavoitteena!

Taulukko on kehitetty Pekka Peuran dynaamisen itsearvioinnin mallin pohjalta. Lisätietoa mallista osoitteessa: https://maot.fi/oppimisen-tyokalut/itsearviointi/