Johdanto

Häkkäämällä oppimisesta

Neljännessä luvussa on luvassa todellista toimintaa, nimittäin häkkäämistä. Häkkääminen on aktiivista tekemistä ja rakentamista. Se on esineiden ja asioiden räjäyttämistä atomeiksi, kokoamista uudelleen ja toiminnan muuttamista mieleiseksi. Häkkääminen on luovaa uteliaisuutta. Luvun aiheena on myös oman osaamisen ja ideoiden jakaminen, mikä edistää myös muiden työskentelyä ja luo lisää itseluottamusta. Häkkääminen ja jakaminen tukee omaehtoisen teknologiasuhteen kehittymistä.

Jatkamme myös oman teknologiapolun mukaisten ohjelmointitehtävien parissa.

Häkkääminen on aktiivista tekemistä, rakentamista ja tutkimista sekä esineiden ja asioiden muuttamista mieleiseksi. Oman osaamisen ja ideoiden jakaminen edistää muiden työskentelyä ja luo lisää itseluottamusta.

Häkkääminen on aktiivista tekemistä, rakentamista ja tutkimista sekä esineiden ja asioiden muuttamista mieleiseksi. Oman osaamisen ja ideoiden jakaminen edistää muiden työskentelyä ja luo lisää itseluottamusta.

Oppija: “Haluan tehdä asioita itse. Tutkin miten esineet, laitteet ja sovellukset toimivat ja muokkaan niitä. Olen kiinnostunut siitä mitä muut tekevät, ja haluan esitellä mitä itse osaan.”

Opettaja: “Tutkimme, millaisia projekteja ja millaista tekemisen kulttuuria maailmasta löytyy. Pohdimme sallittuja tapoja hyödyntää toisten työtä. Jaamme omat ideat ja työt, jotta muut oppivat meiltä ja rohkaistuvat myös jakamaan.”

Johdantovideo

Tiivistelmä videon sisällöstä

Häkkäämisellä tai hakkeroinnilla voi olla paha kaiku, mutta laajalti ottaen se tarkoittaa minkä tahansa asian, esineen tai sovelluksen muokkaamista omiin tarkoituksiin sopivaksi. Usein tekemiseen liittyy huumoria.

Omien häkkäysten esittely muille on olennaista, ja usein myös omat resurssit ja työohjeet jaetaan. Häkkääminen liittyykin läheisesti avoimen lähdekoodin kulttuuriin. Yhteisöllinen kehittäminen ja pyrkimys vapaaseen tiedonkulkuun ovat tärkeitä taustaideologioita open source-kulttuurin taustalla, ja samoja pyrkimyksiä liittyy myös häkkäämiseen.

Kun opettaja innostuu toisten kokeilemista ideoista, soveltaa niitä omaan opetukseensa ja jakaa osaamistaan, hän toimii hakkerin tavoin. Miten sinä tai oppijasi voisitte häkätä oppimista, opettamista ja koulua?

Kokeiltavaksi

Piristeharjoitus raskaan verkko-opiskelun lomaan tai opiskelijoille ideoinnin tueksi: Kirjoita internet-kuvahakuun There I fixed it. Voit käyttää myös lisähakutermiä, esimerkiksi There i fixed it construction / food / car / water /cable tie… Mikä on suosikkisi? Miksi?

“Tosielämän pikahäkkäykset ovat joskus pelottavia, vaarallisia, kenties pakon sanelemia ja usein hauskoja. Lennokkaimmat viritykset voivat jopa jäädä vaivaamaan - kuinka joku on voinut keksiä tuollaista? Voisinko joskus olla yhtä kekseliäs ja hullunrohkea mutta kanavoida ideani joten kuten turvallisesti vaikka Arduino-projekteihin?” -Sanna, kurssin ohjaaja


Luovia menetelmiä luokkahuoneisiin (ja muuallekin)

Kurssin aiemmat teemat huvittelu ja haaveilu sekä havaitseminen ja hoksaaminen liittyvät läheisesti luovuuteen. Leikin kautta luovat ideat voivat syntyä kuin itsestään. Lisäksi tarvitsemme luovuuden rakennusaineeksi havaintoja ja kokemuksia. Meidän ei kuitenkaan tarvitse tyytyä odottelemaan, että luova idea putkahtaa mieleemme kuin itsestään. Luovuutta, sitä edistäviä ajattelumalleja ja menetelmiä voi harjoitella tietoisesti. Jospa kutsuisimmekin tätä luovuuden häkkäämiseksi!

Käsitykset siitä, että luovuus on synnynnäistä eikä sitä voi vaalia, tai että meidät voitaisiin luokitella luoviin ja ei-luoviin ihmisiin, ovat yleisiä luovuuteen liittyviä harhakäsityksiä. Luovuus on toisaalta myös kovaa työtä, eikä se ole automaattisesti kaikkien mielestä kivaa tai miellyttävää. (Kampylis 2010). Edward de Bono esittää käsitteen serious creativity. Hänen mukaansa luovuus on paljon muutakin kuin hassuttelua ja yhteisiä aivoriihiä.

Kolme avainta luovuuteen luokkahuoneessa (Starko 2014):

  1. taitojen ja asenteiden opettaminen: esitellään luovia asioita tekeviä ihmisiä ja heidän toimintaansa, tutustutaan luovan prosessin luonteeseen ja harjoitellaan luovuutta edistäviä menetelmiä
  2. tutustuminen siihen, mitä luovuus tarkoittaa opiskeltavan aiheen, teeman tai oppiaineen kannalta
  3. luovuutta edistävän ja myönteisen ilmapiirin luominen

Tässä kappaleessa esitellään joitakin menetelmiä, joiden kehittäjät tähtäävät niillä luovuuden edistämiseen. Näitä menetelmiä voidaan tietoisesti harjoitella. Riippuen tilanteesta ja ihmisistä, ne saattavat hyvinkin auttaa ideoiden kehittelyssä. Menetelmiä ei esitellä yksityiskohtaisesti, jottei kurssimateriaali turpoa hillittömästi, joten tutustu kiinnostaviin menetelmiin tarkemmin lisämateriaalien avulla.

Pohdi ja vinkkaa muille
Mikä menetelmistä vaikutti mielenkiintoiselta? Keksitkö käytännön tilanteen, jossa sitä voisi soveltaa? Onko sinulla takataskussa lisää menetelmiä?

)


Lisämateriaalia

Disney-menetelmä

  • Walt Disney Method
  • Dilts, R. B., Epstein, T. & Dilts, R. W. (1991). Tools for Dreamers. Strategies for Creativity and the Structure of Innovation. Scotts Valley, CA: Dilts Strategy Group.

Lego Serious Play