Sisältö

Let Me Hack It -opettajamateriaali on syntynyt OPH:n rahoittaman, verkossa järjestetyn täydennyskoulutuksen yhteydessä. Tämän vuoksi materiaalissa viitataan usein “kurssiin”. Materiaali on tarkoitettu itseopiskeluun eikä siitä saa suoritusmerkintöjä.

Verkkokurssilla osa viikkotehtävistä edellytti aktiivista osallistumista keskusteluihin, mutta kokemusten ja parhaiden käytäntöjen jakaminen jää itseopiskelumateriaalin parissa valitettavasti vähäiseksi. Kannustammekin käyttämään tätä materiaalia yhdessä työkavereiden kanssa.

Mehackitin ajankohtainen kurssitarjonta ja muut luovan teknologian oppimispalvelut ovat verkkosivulla mehackit.org

Let Me Hack It logo

Kurssin sisältö

Kurssi koostuu teknologian, pedagogiikan ja sisällön osa-alueista

Kurssi koostuu teknologian, pedagogiikan ja sisällön osa-alueista

Kurssi tarjoaa opettajille mahdollisuuden vahvistaa teknologian, pedagogiikan ja sisällön hallintaa (TPACK, Technologial Pedagogical Content Knowledge) maker-oppimisen kautta. Teknologiana kurssilla käytetään kuvataiteen ohjelmointiympäristöä (Processing), musiikin ohjelmointiympäristöä (SonicPi) ja elektroniikan kehitysalustaa (Arduino). Pedagogisesti kurssin läpi kantavana viitekehyksenä on luovan teknologiaoppimisen Let Me Hack It -malli. Teknologiaa ja pedagogiikkaa sovelletaan erilaisiin oppisisältöihin.

Mitä välineitä kurssilla tarvitaan?

Tarvitset tietokoneen (Windows/MacOS/Linux), jolle voit asentaa ohjelmia. Jos suoritat Elektroniikka ja ohjelmointi -polun tehtäviä, tarvitset myös elektroniikkakomponentteja ja Arduino UNO -alustan. Tarkemmat ohjeet (ladattava pdf)

Ongelmia tai kysyttävää?

Lähetä spostia: hello@mehackit.org tai laita viestiä vaikka Facebookissa!