Harjoitus: Generatiivinen taide

Noise-metodin ja toistorakenteiden avulla pystyt luomaan teoksia, jotka ilmentävät generatiivista taidetta tai muodostavat mielenkiintoisen emergentin ilmiön. Emergenssillä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että yksinkertaisista elementeistä syntyy toiston avulla palasiaan suurempi ilmiö. Esimerkiksi hiekkarannalle muovautuva aaltokuvio ei ole mielenkiintoinen tarkasteltaessa vain yhtä hiekanjyvää, mutta kokonaisuudessa näyttäytyy laajempi ja visuaalisesti näyttävä ilmiö. Esimerkiksi alla olevassa kuvassa on animoitu yksinkertaisista elementeistä koostuva ornamentti sin-funktion avulla. Lisäinspiraatiota tämänkaltaisiin ornamentteihin voit hakea esimerkiksi täältä ja täältä.

Generatiivisiin töihin löydät inspiraatiota esimerkiksi OpenProcessingista tagilla generative art. Johdannossa mainittu Pearsonin http://abandonedart.org on myös loistava resurssi inspiraation lähteeksi.

100 Abandoned Artworks (2008–2010), Matt Pearson. Kaksi vuotta viikottaisia generatiivisia kokeiluja. Löytyy osoitteesta http://abandonedart.org.

100 Abandoned Artworks (2008–2010), Matt Pearson. Kaksi vuotta viikottaisia generatiivisia kokeiluja. Löytyy osoitteesta http://abandonedart.org.


Ylläolevassa osittain interaktiivisessa työssä on käytetty erilaisten trigonometristen funktioiden lisäksi 2D-transformaatioita syventävän materiaalin puolelta. Ne tuovat mielenkiitoisen lisän mihin tahansa ohjelmaan.

Jos kaipaat lisää apua toistorakenteiden osalta, Daniel Shiffmanin loistava "The Coding Train" Youtube-kanava tarjoaa hyviä video-oppitunteja aiheesta: https://www.youtube.com/watch?v=RtAPBvz6k0Y&list=PLRqwX-V7Uu6bm-3M4Wntd4yYZGKwiKfrQ

Luo nyt oma generatiivinen teoksesi. Käytä neljännessä luvussa oppimiasi taitoja: toistorakenteita, funktioita ja omia metodeja. Palauta lopuksi työsi OpenProcessingiin.