Harjoitus: Interaktiivisuus

Toteuta seuraavaksi interaktiivinen teos Processingilla, joka hyödyntää esimerkiksi hiiren, näppäimistön tai äänen mahdollistamaa vuorovaikutusta.

Mieti, voitko esimerkiksi lisätä edellisessä luvussa toteuttamaasi animaatioon vuorovaikutuksellisen elementin vaikkapa hiiren avulla. Mieti esimerkiksi seuraavia ideoita:

  • Värien generoiminen hiiren sijainnin perusteella
  • Elementtien koon tai määrän määrittäminen hiiren avulla
  • Elementtien piirtäminen hiiren sijaintiin

Hiiren sijasta voit käyttää esimerkiksi äänen voimakkuutta parametrien määrittämiseen.

Palauta lopuksi työsi OpenProcessingiin ja lisää se kurssin classroomiin.


Esimerkkejä

Alla muutama Processing.orgin esimerkki, jossa hyödynnetään tässä luvussa opittuja asioita.

Hiiren käyttö

https://processing.org/examples/continuouslines.html 

https://processing.org/examples/mousepress.html

Molempien ylläolevien koodiesimerkkien if-lauseet ovat helposti korvattavissa mouseDragged-metodilla.

Muuttujat

https://processing.org/examples/mouse1d.html

https://processing.org/examples/mouse2d.html

https://processing.org/examples/easing.html

If-lauseet

https://processing.org/examples/hue.html

https://processing.org/examples/tickle.html