Harjoitus: Animaatio

Harjoitus: Animaatio

Tässä luvussa olet tutustunut Processing-ohjelman rakenteeseen, erityisesti setup() ja draw() -metodeihin. Lisäksi luvussa on esitelty satunnaisuus sekä muuttujien käyttö.

Luo nyt näiden uusien työkalujen avulla animaatio. Voit jatkaa edellisen luvun harjoitustyötä ja tehdä siitä animaation tai aloittaa kokonaan uuden työn. Mieti mitä kerrot liikkeellä. Voit luoda liikkeellä illuusion tilasta tai toiminnasta, voit yllättää katsojan tai luoda osasiaan suuremman ilmiön toistuvilla rakenteilla.

Jos haluat lisäpontta työhösi, voit tutustua 2D-transformaatioihin käyttäen apuna Processing-tutoriaalia.