Johdanto

Ensimmäisessä luvussa loit Processingilla staattisia kuvioita. Tässä luvussa yhtälöön lisätään mukaan liike! Pääset toteuttamaan animaatioita satunnaisuuden ja muuttujien avulla.

Luvun aikana tutustut tarkemmin Processing-ohjelman rakenteeseen ja opit käyttämään setup() ja draw()-metodeja. Tutustut satunnaisuuteen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin liikkeen luomiseksi. Lisäksi luvussa esitellään muuttujat (variable) eli keino tallentaa tietoa ohjelman muistiin uudelleen käyttämistä varten.

Luvun lopun harjoitustyössä pääset soveltamaan oppimaasi. Jatka edellisen luvun harjoitusta lisäämällä liikettä sommitelmaasi tai aloita uusi työ.

Tavoitteet

  • Processing-ohjelman rakenteen tunteminen: setup() ja draw() -metodit.
  • Muuttujien käyttö.
  • Satunnaisuuden käyttö.
  • Animoidun sommitelman luominen ohjelmoimalla.