Tervetuloa kurssille

Tervetuloa Kuvataide ja ohjelmointi Processingilla -kurssille!

Tulevan kurssin aikana tutustut ohjelmointiin luovien ja visuaalisten esimerkkien kautta. Kurssilla keskitytään tietokonetaiteeseen (computer art) ja visuaalisten sekä vuorovaikutteisten töiden luomiseen Processing-ympäristöllä. Tutustut tietokonetaiteeseen, pääset luomaan omia teoksiasi ja opit ohjelmoinnin perusteet. Kurssin tarkoituksena on johdattaa ohjelmoinnin alkeisiin hauskalla ja innostavalla tavalla sekä kehittää ohjelmointitaitoa visuaalisen ilmaisun työkaluna.

Kurssilla käytetään Processing-nimistä ohjelmointiympäristöä. Processing-ympäristö pohjautuu Java-ohjelmointikieleen ja tarjoaa helppokäyttöiset työkalut visuaalisten ja vuorovaikutteisten teosten luomiseen. Processingia käytetään laajasti ohjelmoinnin opetukseen sekä taiteilijoiden ja luovan ohjelmoinnin työkaluna. Processing on avoimen lähdekoodin ohjelmisto, joka on vapaasti ja ilmaiseksi käytettävissä myös kurssin ulkopuolella.

Visuaalisen ilmaisun kehittämisen lisäksi opit kurssilla ohjelmoinnin perusteet. Ohjelmointi on luovaa ongelmanratkaisua, jossa ei yleensä ole täysin oikeita ja vääriä ratkaisuja. Konkreettinen perusta on tärkeä: käskyjen on toimittava yhdessä ja oltava oikein kirjoitettuja, jotta ohjelma pysyy pystyssä, kun sitä suoritetaan. Yhtä tärkeää on myös suunnittelu ohjelman taustalla: mitä ongelmaa ohjelmalla yritetään ratkaista? Miten haluttu ratkaisu saadaan aikaan mahdollisimman pienellä vaivalla? Tehokkaimmat ja eleganteimmat ratkaisut syntyvät usein oivalluksesta - ohjelmoija on oivaltanut piilevän yhteyden kahden asian välillä. Ohjelmointi on paitsi taito myös ajattelutapa, joka on kokeilemisen arvoinen.

Aloitus-luvun tavoitteet

Ensimmäisen luvun aikana:

  • Tutustut kurssin rakenteeseen
  • Tutustut tietokonetaiteeseen, alan taiteilijoihin sekä Processingilla tehtyihin teoksiin
  • Asennat Processing-ympäristön
  • Luot ensimmäisen työsi Processingilla

Kurssin rakenne

Kurssi koostuu viidestä luvusta, syventävästä materiaalista sekä loppuprojektista. Jokaisessa luvussa esitellään uusi tietokonetaiteeseen liittyvä teema ja teeman kautta opit uusia ohjelmointiin liittyviä taitoja.

Luvun aikana saat haasteeksi erilaisia tehtäviä. Tehtävät ovat esimerkiksi monivalintatehtäviä tai lyhyitä ohjemointitehtäviä. Luku päättyy itsenäiseen harjoitukseen, jossa luot oman teoksesi luvussa harjoiteltujen taitojen avulla. Voit halutessasi palauttaa harjoitustyöt OpenProcessing-palveluun. Ohjeet palautukseen saat ensimmäisen palautuksen yhteydessä.

Kurssin päättää loppuprojekti. Loppuprojektin aikana sinulla on mahdollisuus hyödyntää kaikkea oppimaasi ja luoda oma taideteos kurssin lopputyöksi. Loppuprojektiin käytetään noin kolmasosa kurssista ja se on myös mahdollista palautettaa OpenProcessing-palveluun.

Miten saan mahdollisimman paljon irti Kuvataide ja ohjelmointi Processingilla -kurssista

Haaveenamme on, että opit kurssin aikana jotain uutta sekä koet onnistumisen riemua. Teknisen harjaantumisen lisäksi haluamme esitellä ohjelmoinnin luovana itseilmaisun välineenä sekä tarjota mahdollisuuden kokeilla, harjoitella, käyttää ja soveltaa ohjelmointia ilmaisukeinona.

Sinulla sekä muilla kurssin osallistujilla on yksilölliset lähtökohdat kurssin suorittamiseen. Kurssi saattaa olla ensikosketuksesi ohjelmointiin tai voit olla jo entuudestaan harjaantunut ohjelmoinnissa. Visuaalinen ilmaisu voi tulla sinulta luonnostaan tai oman graafisen materiaalin tuottaminen voi tuntua jännittävältä. Toiveenamme on luoda kurssista mielekäs erilaisille oppijoille tarjoamalla vapaavalintaisia sisältöjä sekä moninaisia aihealueita, joista voi innostua erilaisista kiinnostuksenkohteista huolimatta.

Kurssilla sinulla on poikkeuksellisen paljon vapauksia ja vastuuta ohjata omaa oppimistasi, joten on tärkeää että asetat itsellesi mielekkäät tavoitteet ja tavoittelet niitä turhautumatta. Alla on muutama vinkki, jotka auttavat sinua kurssin suorittamisessa:

  • Aseta pieniä tavoitteita. Ota vastoinkäymiset haasteena ja ole ylpeä tuloksista.
  • Lue koodia. Koodin lukeminen auttaa sinua ohjelmoinnin oppimisessa. Käytä apuna kynää ja paperia ja yritä suorittaa koodi rivi riviltä.
  • Jos luovuuden puute ahdistaa, aseta itsellesi rajoitteita. Ota käyttöön vaikkapa yksi muoto ja tutki sen mahdollisuuksia. Inspiraatio kiihtyy, kun aloitat ja pääset kokeilemaan.