Perustiedot

Kohderyhmä: peruskoulun ja lukion opettajat
Ryhmäkoko: 10-25
Kesto ja sisältö: sovittavissa

Coding
Kiitos Mehackitille viime kevään sparrauksesta Arduinon kanssa - tästä on hyvä jatkaa eteenpäin!

- Opettaja, Vantaan robolukiohanke

Luovan teknologian opettajankoulutus

Arduino, Processing, Sonic Pi
Räätälöidyt sisällöt


Luova teknologia sopii erityisen hyvin oppiainerajat ylittävään projektityöskentelyyn. Mehackit on toteuttanut täydennyskoulutusta mm. Scratch-ohjelmoinnista monikulttuurisen opetuksen tukena, Arduinon ja robotiikan yhdistämisestä lukio-opetukseen sekä yleisesti luovan teknologian soveltamisesta ja hyödyistä opetuksessa. Luovan teknologian, teknologiakasvatuksen ja pedagogiikan ammattilaisista koostuva tiimimme pystyy myös räätälöimään sopivat sisällöt opettajankoulutukseen.

 • Elektroniikka ja ohjelmointi Arduinolla
 • Arduino
 • Toteuta elektronisia installaatioita Arduinolla.

  Lukiokurssi
 • Lue lisää
 • Kuvataide ja ohjelmointi Processingilla
 • Processing
 • Luo mediataidetta ja grafiikkaa Processing-kielellä.

  Lukiokurssi

 • Lue lisää
 • Musiikkiohjelmointi
  Sonic Pi:llä
 • Sonic pi
 • Sävellä ja ohjelmoi musiikkia livenä
  Sonic Pi -ympäristössä.

  Työpaja yläkouluille
 • Lue lisää
 • Luovan teknologian opettajankoulutus
 • Teacher
 • Mitä luova teknologia on - kuinka ja miksi sitä kannattaa hyödyntää opetuksessa?
 • Lue lisää