Usein kysyttyjä kysymyksiä Mehackit-kursseista

Kootut selvennykset kurssiemme järjestämisestä käytännössä - jos et löydä etsimääsi vastausta, ota yhteyttä Heiniin: heini@mehackit.org / +358 40 755 180!
Mitä luovalla teknologialla tarkoitetaan?
Kurssimme poikkeavat monista ohjelmoinnin peruskursseista siinä, että opiskelijoiden omat ideat ja aikaansaannokset ovat tärkeimmällä sijalla. Käytämme työvälineitä ja alustoja, joiden kanssa pääsee mahdollisimman tehokkaasti toteuttamaan omia suunnitelmia ja ajatuksia. Osa alustoista on myös luovilla aloilla työskentelevien todellisia työkaluja: niillä toteutetaan prototyyppejä, taidetta, kokeellisia käyttöliittymiä ja palveluita. Haluamme, että opiskelijat kokevat, miten teknologiset ratkaisut syntyvät ja kuinka teknologioihin voi vaikuttaa - pelkän käyttäjäkokemuksen sijaan. Teknologia on myös keino ilmaista itseään modernissa maailmassa.

Mikään teknologia ei ole automaattisesti luovaa: luovuudelle täytyy aktiivisesti tehdä tilaa tukemalla alusta saakka 
opiskelijoiden ideointi- ja suunnitteluprosessia sekä antamalla ideoiden roihulle riittävästi sytykkeitä.
Kenelle Mehackit-kurssit on tarkoitettu?
Kurssit on tarkoitettu kaikille yläkoulujen ja lukioiden opiskelijoille! Kehitämme juuri kursseja myös ammatilliselle puolelle. Erityisen tervetulleita ovat opiskelijat, jotka eivät ole vielä tulleet ajatelleeksi että teknologia voi kiinnostaa heitä. Minkäänlaista teknologiataustaa ei siis vaadita, mutta uusia elämyksiä ja haastetta löytyy taatusti myös niille, jotka ovat jo harrastaneet koodaamista jossain muodossa. Tavoitteemme on, että kursseilla on tasainen sukupuolijakauma. Sopiva ryhmäkoko on 15-20 opiskelijaa (max. 25).

Kurssit on tarkoitettu myös opettajille. Jokaisella kurssilla on koulun puolesta vastuuopettaja, joka voi täydentää osaamistaan kurssin aikana. Myös muut opettajat ovat tervetulleita mukaan opetuskerroille!
Kuinka kurssit sopivat opetussuunnitelmaan?
Lukiossa Mehackit-kurssit sopivat erinomaisesti osaksi teemaopintoja, ja ne vastaavat lukion opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä valtakunnallista syventävää kurssia Tutkiva työskentely teknologialla (TO2). Sisällöt ammentavat monista taiteen- ja tieteenaloista, ja tavoitteena on omien projektitöiden toteuttaminen yhteistyössä. Työskentely luovan teknologian parissa on käytännönläheistä, mutta edellyttää myös kriittistä tiedonhankintaa ja ongelmanratkaisua.

Yläkouluissa
Mehackitin sisällöt tukevat laaja-alaisen osaamisen yleistavoitteita, erityisesti tieto- ja viestintäteknologian (L5) osalta. Omia mielenkiinnon kohteita ja taitoja päästään hyödyntämään projektityössä, yhteistyössä toisten kanssa. Luovan ohjelmoinnin avulla käsitys teknologian käyttömahdollisuuksista yhteiskunnassa laajenee.

Kurssisisällöistä saa tukea monien eri aineiden opetukseen myös kurssin jälkeen - esimerkkejä sovellettavista aineista:

* Elektroniikka ja ohjelmointi Arduinolla -kurssi: fysiikka (sähkö, virtapiirit), matematiikka (algoritminen ajattelu), käsityö (tuote-, materiaali ja rakennesuunnittelu, puettava elektroniikka), kuvataide (tietokoneavusteinen ja mediataide), IT

* Kuvataide ja ohjelmointi Processingilla -kurssi: matematiikka (algoritminen ajattelu, geometria, trigonometria), kuvataide (generatiivinen ja mediataide), IT

* Musiikkiohjelmointi Sonic Pi:llä -kurssi: musiikki (elektroninen musiikki, ääni), fysiikka (signaalinkäsittely, ääni), matematiikka (algoritminen ajattelu), IT
Kuinka pitkiä kurssit ovat, mitä eroa on normaalilla kurssilla ja intensiivillä?
Lukiokurssit Elektroniikka ja ohjelmointi Arduinolla sekä Kuvataide ja ohjelmointi Processingilla voidaan järjestää koko jakson mittaisena kurssina tai tiiviimmässä aikataulussa intensiivikurssina.

Normaali, koko jakson kurssi on 38 tunnin mittainen, kun taas intensiivikurssin tuntimäärää voidaan muokata koulun tilanteen mukaan. Intensiivi sopii esimerkiksi osaksi projektiviikkoa, tai jos muutoin on tarkoituksenmukaista järjestää pidempiä opetuskertoja tiiviillä aikataululla. Intensiivikurssi kannattaa toteuttaa vähintään 20 tunnin mittaisena, jotta opiskelijat ehtivät toteuttaa projektityönsä. Intensiivikursseilla käytetään samaa oppimateriaalia kuin normaaleilla kursseilla, mutta osa harjoituksista jää pois mikäli tuntimäärä on normaalia pienempi.

Yläkouluille tarjoamme työpajaa Musiikkiohjelmointi Sonic Pi:llä, jonka kesto on 4-6 tuntia.
Miten kurssi aikataulutetaan?
Koulu vastaa ensisijaisesti kurssin aikatauluttamisesta, ja vastuuopettaja sekä Mehackit-ohjaaja sopivat yksityiskohdista yhdessä.

38 tunnin lukiokurssilla on tavallisesti 2 opetuskertaa viikossa, ja kurssi kestää yhden jakson ajan (7 viikkoa). Intensiivikurssilla työskennellään pidemmissä, yleensä 5-6 tunnin jaksoissa. Tarvittaessa myös tavallisella 38 tunnin kurssilla voidaan yhdistellä viikko-opetusta ja pidempiä intensiivipäiviä.
Millaista oppimateriaalia kursseilla käytetään?
Kurssimateriaalit on toteutettu OpenEDX-verkkoalustalla, Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0. Materiaali on siis ilmaista ja vapaasti hyödynnettävissä. Oppimateriaali tukee tehokkaasti eritasoisten opiskelijoiden etenemistä: tehtävät sopivat vasta-alkajille, ja mukana on sopivasti syventävää materiaalia edistyneempien tarpeisiin. 

Tutustu materiaaleihin kirjautumalla osoitteessa: learn.mehackit.org. Kurssin vastuuopettaja saa kirjautumisen jälkeen ohjaajatunnukset lähettämällä meille spostia: mikko@mehackit.org.
Mitä työvälineitä kursseilla tarvitaan?
Opiskelijoilla tulee olla käytössään tietokoneet (Windows, Mac OSX, Linux). Jos käytetään koulun koneita, on syytä varmistaa hyvissä ajoin, että ohjelmien asennus koneille onnistuu. Tarvittavat ohjelmat kannattaa mahdollisuuksien mukaan asentaa jo ennen kurssin alkua:

Elektroniikka ja ohjelmointi Arduinolla: https://www.arduino.cc/en/main/software
Kuvataide ja ohjelmointi Processingilla: https://processing.org/download/
Musiikkiohjelmointi Sonic Pi:llä: http://sonic-pi.net/ 

Lisäksi lukio tilaa Elektroniikka ja ohjelmointi -kurssille Arduino-pakkaukset, jotka jäävät lukion käyttöön. Pakkauksia tarvitaan yksi kahta opiskelijaa kohden.

Mehackitilta voi tilata Maker Kitin, joka sisältää kurssille tarvittavat tarvikkeet, mutta koulut voivat halutessaan tilata vastaavat komponentit myös itse valitsemaltaan toimittajalta. Mehackitin Maker Kitin kappalehinta hinta on 120 eur (sis alv.) Lisätietoa Maker kitistä löytyy osoitteesta mehackit.org/shop

Sivulla tilauksen voi tehdä Holvin kautta, mutta jos haluatte maksaa mielummin laskulla, tilatkaa paketit sähköpostitse seuraavien ohjeiden mukaisesti. Tilaus tulee joka tapauksessa tehdä viimeistään kolme viikkoa ennen kurssin alkua. TIlaushintaan lisätään postikulut (15 eur).


Tilausohje Mehackitille: 
Lähetä sähköposti seuraavilla tiedoilla osoitteeseen mikko@mehackit.org

“Hei! Haluan tilata Mehackit Arduino-paketteja X kpl,
Toimitusosoite
NIMI
KATU 123
00000 KAUPUNKI“

Lisätietoja Maker Kit -tilauksista ja tarvittavista komponenteista omaa tilausta varten antaa Mikko Eloholma: mikko@mehackit.org 
Ketkä ohjaavat Mehackit-kursseja?
Opetuksesta vastaavat Mehackitin kouluttamat ohjaajat, jotka ovat yleensä paikallisia teknologia-alan korkeakouluopiskelijoita. Mehackit huolehtii ohjaajan nimeämisestä kullekin kurssille. Ohjaajat paitsi opettavat, myös edustavat opiskelemaansa alaa, ja kannustamme heitä esittelemään omia projekteja esimerkkeinä teknologian luovasta käytöstä.

Tavoitteena on välitön ja rento tunnelma, joka kannustaa ennakkoluulottomaan, kokeilevaan työskentelyyn sekä rauhoittaa kun jotain menee mönkään - ohjaajatkin ovat painineet koodipulmien kanssa ja tietävät parhaat kikat debuggaamiseen.
Mikä on vastuuopettajan rooli kurssilla?
Tunneilla on mukana vastuuopettaja koulun puolesta. Vastuuopettaja vastaa yhteydenpidosta kurssiohjaajan kanssa, varmistaa että järjestelyt koulun päässä ovat kunnossa sekä osallistuu kurssille opiskelijoiden mukana. 

Kurssi on opettajalle tilaisuus kouluttautua uuteen aihepiiriin: materiaali on avointa, ja koulun kannattaa ehdottomasti hyödyntää sitä opetuksessa myös kurssin jälkeen. Myös kollegat ovat tervetulleita mukaan oppimaan uutta ja seuraamaan opiskelijoiden meininkiä!
Miten kurssia kannattaa mainostaa opiskelijoille?
Tavoite on, että kurssi tulee täyteen! Vastuuopettaja on avainasemassa kun kurssista tiedotetaan, sillä kokemuksemme mukaan tutun opettajan suositus on yksi tärkeimmistä syistä valita kurssi. Toivomme, että tieto kurssista tavoittaa tasapuolisesti sekä teknologianoviisit että edistyneemmät. Aihepiiri on monille uusi, joten mainonta on tärkeää.

Toimitamme tarvittaessa kouluille materiaaleja, joita voi hyödyntää tiedotuksessa (ota yhteyttä Mikko Eloholmaan / mikko@mehackit.org):
Millaista kurssikuvausta voimme käyttää kurssitarjottimella?
Elektroniikka ja ohjelmointi Arduinolla:
Vuorovaikutteisia installaatioita - Prototyyppien kehittelyä anturien ja elektroniikan avulla - Robotiikkaa
Mehackit-kurssilla tuotetaan elektronista ääntä, valoinstallaatioita ja liikettä sekä kehitellään omia laitteita. Aikaisempaa kokemusta elektroniikasta tai koodaamisesta ei tarvita! Tällä kurssilla on toteutettu piirtobotteja, Rube Goldberg -ketjureaktioita ja jopa yksi robottijäätelöauto. Kaiken ytimessä on Arduino - ohjelmoitava alusta, joka sopii niin taide- ja maker-projekteihin kuin teolliseen tuotteiden ja palvelujen prototypointiin. Kurssilla saa käsityksen siitä, kuinka ohjelmoitavaa elektroniikkaa käytetään rakennetussa ympäristössä ja kuinka sitä voi hyödyntää omissa projekteissa. Ohjelmoinnin perustekniikoita opitaan kokeilemalla: täällä kannustetaan luoviin ratkaisuihin

Videoita:
Mehackitin Rube Goldberg -Machine Arduinoilla ja Legoilla
Projektiesimerkkejä Arduinolla

Kuvataide ja ohjelmointi Processingilla:
Vuorovaikutteisia animaatioita - Grafiikkaa ja pelejä - Generatiivista taidetta
Mehackit-kurssilla koodataan aluksi muotoja ja värejä, joista edetään animaatioon ja vuorovaikutteisiin sovelluksiin. Kurssilla tutustutaan myös generatiiviseen taiteeseen esimerkkien ja harjoitusten avulla: koodaamalla toteutettu animaatio voi edetä ja muuntua omin päin ajan myötä. Aikaisempaa kokemusta ohjelmoinnista ei tarvita! Processing on avoimen lähdekoodin alusta, joka on erityisesti mediataiteilijoiden ja visuaalisten suunnittelijoiden suosiossa. Kieli on helppo omaksua ja kiinnostavaa grafiikkaa syntyy nopeasti. Visuaalisen ohjelmoinnin perusjuttuja opitaan erityisesti omissa projekteissa, joissa kannustetaan luovuuteen ja kokeiluihin.

Video:
Galleriavideo Lauttasaaren yhteiskoulun lukion kurssilta

Musiikkiohjelmointi Sonic Pi:llä
Ohjelmoinnin perusteita musiikkia ja ääntä tuottamalla - omia kappaleita ja hyvää meininkiä - IT-taitoja ja itseluottamusta
Mehackit-kurssilla tuotetaan uniikkia musiikkia: kappaleet syntyvät koodin ja omien musiikillisten valintojen perusteella. Työpaja tarjoaa välineet ainutlaatuisen ja aivan uudenlaisen musiikin tekemiseen koodaamalla.. Aikaisempaa ohjelmointi- tai musiikkitaustaa ei tarvita! Toimivan koodin kirjoittamisen lisäksi yhtä tärkeässä roolissa on luova suunnittelu, sillä ohjelman tarkoitus on toistaa musiikkiteos: Millaista musiikkia ja ääntä ohjelman halutaan tuottavan? Miten saadaan ohjelmoitua beat-peruskomppi ja miten luodaan kompin päälle toimiva bassolinja? Entä miten Sonic Pi:n syntetisaattoria pitää ohjelmoida, jotta saadaan luotua esimerkiksi Dubstep-musiikista tuttu wobble-basso? Mm. näihin ja moniin muihinkin kysymyksiin saadaan vastaukset työpajan aikana.

Videoita:
Mehackit <3 Sonic Pi
Coding4Kids -musiikkiohjelmointipäivä Norwichissa
SYK:n 7.-luokkalaisten Sonic Pi -työpaja
Kuinka voimme jatkaa teknologian parissa kurssin jälkeen?
Kannattaa ehdottomasti jatkaa aiheen parissa! Kun yksi kurssi on järjestetty ja sana kiirinyt koululla, uuden Mehackit-kurssin varaaminen ja järjestäminen on helppoa. Mehackit järjestää myös opettajien täydennyskoulutusta luovasta teknologiasta.

Kursseja voi vetää Mehackitin oppimateriaalien avulla myös koulun omin voimin - esimerkkiä voi ottaa vaikka Vantaan Robolukio-hankkeesta, jossa Mehackitin Arduino-kurssi ja koulutukset ovat toimineet pohjana lukioiden robotiikkaopetuksen kehittämiselle. Aihepiiriä voi soveltaa myös pienissä paloissa, osana aineopetusta. Esimerkiksi Arduino-tehtävät sopivat hyvin sähköfysiikan harjoitustöiksi, Processingin avulla on kätevää havainnollistaa trigonometrisiä funktiota, ja Sonic Pi auttaa hahmottamaan elektronisen musiikin estetiikkaa.
Mitä minun pitää tehdä ennen kurssia, kurssin aikana ja kurssin jälkeen?
Näihin kysymyksiin auttaa alta löytyvä kurssivalmistelulomake.


Mehackit kurssivalmistelulomake: Mehackit_kurssivalmistelut.pdf